Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

1 - PHÍM CHỨC NĂNG F4

   - ZOOM MÀN HÌNH F10

   - ẨN GAME F12

  - CÁC LỆNH IN GAME

/quatanthu = code bùa + sét trang bị 3 ngày sử dụng

/reset auto Reset nhân vật.
/taymaster Reset master.
/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/money 999 Thay đổi lượng zen (xin zed).
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/whisper [on/off] Enable / disable whisper.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/str [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/requests [on/off] Enable / disable requests in-game.

 


2 - Điều kiện Reset

MinReset   MaxReset      Level                Money              Point  Nhận
1                     10              320                    0                         400  
11                   20              350                   50000                  380  
21                   30              360                   100000                360   
31                  40               370                   200000                340   
41                  50               380                   300000                320   
51                  60               390                   400000                300   
61                  70               400                   500000                290  
71                  80               400                   600000                280  
81                  90               400                   700000                270    
91                 100              400                   800000                260    
101                150             400                   900000                250  
151                200             400                   1000000              240   
201                250             400                   2000000              230   
251                300             400                   3000000              220    
301                400             400                   4000000              200    
401                500             400                   5000000              180    
501                600             400                   6000000              160    
601                700             400                   7000000              150    
701                800             400                   8000000              140  
801                1000           400                   9000000              130  


3 - Tiền Tệ

- WINCOIC = MUA BÁN TRAO ĐỔI . MUA VIP NHÂN VẬT. VẬT PHẨM XSHOP ( TÍCH NẠP . SĂN BOSS . ĐỔI EXC RÁC . ĐUA TỐP )

- WINCOIP = MUA NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO VŨ KHÍ CAO CẤP TỪ HUYẾT THẦN TRỞ LÊN / MỤC WCP TẠI XSHOP ( SỞ HỮU BẰNG CÁCH SĂN BOSS ĐUA TỐP)

- THÀNH TỰU = NÂNG QUÂN HÀM . TĂNG CHỈ SỐ HP+ GIÁP CHO NHÂN VẬT ( SỞ HỮU BẰNG ĐỔI VẬT PHẨM EXC + TÍCH NẠP + ĐUA TỐP)

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts181
Total Characters260
Total Guilds4

Donate+

CharacterDonate
AnhChoac5,000
TOP13,000
VNDHoSe1,500
TungBeoo1,500
c0d0n100