Online Users:
Giờ Sever:
 
Giờ của bạn:
 

yes Hướng dẫn mix các vật phẩm quan trọng tại chaos gobin

1 - Thép thiên đường = 10 đá tinh luyện cao cấp +10 life+30 cre = rate 70%

2- Wing 2.5 = 1 WING 2 +11+30 cre + da quỷ vương. linh hồn rơi lửa.xương thần chết.lông phượng hoàng x1=rate 50% romdom 4 loại wing 2.5

2- Pét cấp 2 = 1 thép thiên đường + 30 life+ 1 đá tiến hóa pét +1 pét 1= rate 30%

3-  Búa thiên sứ ( NL Quay vkr cấp 2) = 10 thép thiên đường + 30 DHM+30 bess+30 soul = rate 50%

4- Vũ khí rồng cấp 2 = 1 búa thiên sứ +30 bess+30 soul +30 chao+1 vũ khí rồng 1 +13 = rate 50%

5- jew custom = 1 thép thiên đường +10 bess+10soul++10 chao =rate 80% romdom 6 loại jewcustom

6- Lông vũ Garuda (NL MIX W4)= 1 Wing 3+13+30 bess+30 soul+30chao =rate 30%

7- Wing 4 = Lông gurada +30 cre + 10 Câu Vàng =rate 50% romdom 7 loại wing 4

8- Khuôn 4 = 5 khuôn 3 +30 cre = rate 60%

9- Khuôn 5 = 5 khuôn 4 +30 cre = rate 50%

10 - WING 5 = 1 WING 4 FULL +15 + 60 BESS+60 SUOL+60 CRE+ 10 THÉP THIÊN ĐƯỜNG+4 CÂU VÀNG = RATE 20% ( CHƯA TÍNH BÙA TỈ LỆ) ( CHƯA MỞ )

11 - WING 6 = 1 WING 5 FULL +15 + 60 BESS+60 SUOL+60 CRE+ 5 Lông vũ Garuda= RATE 20% ( CHƯA TÍNH BÙA TỈ LỆ) ( CHƯA MỞ )

12- VŨ KHÍ HUYẾT THẦN = 3 VŨ KHÍ RỒNG +11 TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+1 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 40% 

13- VŨ KHÍ HẮC THẦN = 3 VŨ KHÍ HUYẾT THẦN +11  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+2 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 35% ( CHƯA MỞ )

14- VŨ KHÍ THIÊN SỨ = 3 VŨ KHÍ HẮC THẦN +11  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+3 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 25% ( CHƯA MỞ )

15- VŨ KHÍ LINH HỒN = 3 VŨ KHÍ THIÊN SỨ+11  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+4 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 20% ( CHƯA MỞ )

16- VŨ KHÍ LAM THẦN = 3 VŨ KHÍ LINH HỒN +11  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+5 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 10% ( CHƯA MỞ )

17- VŨ KHÍ VÍP 2 = 3 VŨ KHÍ VÍP 1 +13  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+10 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 15% ( CHƯA MỞ )

18- VŨ KHÍ VÍP 3 = 3 VŨ KHÍ VÍP 2 +13  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+10 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 15% ( CHƯA MỞ )

19- VŨ KHÍ VÍP 4 = 3 VŨ KHÍ VÍP 3 +13  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+10 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 10%( CHƯA MỞ )

20- VŨ KHÍ VÍP 5 = 3 VŨ KHÍ VÍP 4 +15  TỐI THIỂU 3OP CÙNG CLASS +30 BESS +30 SOUL+10 NGUYÊN LIỆU CHẾ TẠO( SĂN BOSS HOẶC MUA XSHOP=WINCOIP) = RATE 10%( CHƯA MỞ )


2- CHÚ THÍCH

Mảnh vỡ băng Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp DK
Nọc nhện Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp MG
Trái tim kiếm sắt Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp RF
Sừng ma thuật Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp DL
Rìu băng khổng lồ Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp EF
Huyết nhện Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp DW

Linh hồn kiếm sắt Nguyên liệu mix vũ khí cao cấp SM


3- NGUYÊN LIỆU

- WING 2.5 =  TRAIN ALL MÁP TỈ LỆ ĐROP 10%

Account Login Quên mật khẩu?

Game client 750 Mb

Server Info

VersionSeason 16
Experience500x
Master Experience250x
Drop50%
Total Accounts181
Total Characters260
Total Guilds4

Donate+

CharacterDonate
AnhChoac5,000
TOP13,000
VNDHoSe1,500
TungBeoo1,500
c0d0n100